Over ons

Buro Arcus kan u van dienst zijn bij ieder bouwplan, op ieder schaalniveau. Van een verbouwing van een woonhuis tot nieuwbouw van grotere utiliteitsprojecten. Van meubelontwerp tot meerjaren onderhoudsplanning.

Wij kunnen een ontwerp maken en de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Het ontwerp uitwerken en een aannemer selecteren. Desgewenst kunnen wij het bouwproces verder begeleiden tot en met de oplevering.

Buro Arcus is in de basis een kleine flexibele organisatie met korte communicatielijnen, lage overhead en gunstige tarieven. Voor meer omvangrijke projecten wordt een samenwerking aangegaan met studio-V of AG-bouwadvies. We werken met verschillende vaste adviseurs voor constructies en installaties.

Architectuur

In ons idee over architectuur staat de wens van de opdrachtgever centraal. Het beste ontwerp wordt gemaakt samen met de opdrachtgever.

In overleg met de opdrachtgever zoeken wij steeds naar functionele, esthetisch en tegelijkertijd technisch goede oplossingen, rekening houdende met het beschikbare budget. Nadat eisen en wensen duidelijk zijn worden ontwerpvarianten voorgelegd en gewogen.

Een maximale invloed van de opdrachtgever waarborgt een optimale betrokkenheid in ontwerp-, bouw- en beheerfase. Maatwerk waarin de opdrachtgever zich thuis voelt.

De verschijningsvorm kan verschillen, maar kenmerkt zich steeds door een evenwichtige vormgeving, grote aandacht voor details en toepassing van hoogwaardige materialen.

Bouwmanagement

Naast een goed ontwerp is het van belang de kwaliteit, bouwtijd en kosten van een bouwproces in de hand te kunnen houden.

Bouwmanagement begint met een zorgvuldige selectie van de uitvoerende partij. Het houden van een aanbesteding of te werken in een bouwteam en het contractueel vastleggen van afspraken.

Tijdens de uitvoering controleren wij de uitvoering, ondersteunen of vertegenwoordigen de opdrachtgever in de bouwvergadering en onderhandelen over meer- en minderwerk. Ook naleving van veiligheidsvoorschriften op en rond de bouwplaats heeft onze aandacht.

Bij de oplevering controleren wij niet alleen eventuele onvolkomenheden en een juiste overdracht, maar zorgen ook voor een correcte financiële afhandeling.