Verbetervoorstellen nieuwe werken

Opdrachtgever: min. OC&W
Fase: ontwerp

Na de introductie van het nieuwe werken bij het ministerie van OC&W bleken sommige ruimten niet optimaal te voldoen aan de verwachting. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en voorstellen geformuleerd voor verbetering van de stiltewerkplek en het ontmoetingsplein.