Uitbreiding basisschool Diemen

Opdrachtgever: st. eucoumenisch onderwijs Diemen
Fase: gerealiseerd

Door een groeiend aantal leerlingen en een wijzigend onderwijsconcept, ontstond de vraag naar meer en vooral flexibel te gebruiken ruimte. Slim gebruik makend van de bestaande bouwstructuur, konden zowel extra lokalen worden gerealiseerd als vrij indeelbare groter ruimtes. Een nieuwe en meer herkenbare entree geeft het gebouw een eigentijds gezicht.