Ruimte voor de Fiets

Opdrachtgever: Prorail
Fase: ontwerp

Het programma 'Ruimte voor de Fiets' ging in 2000 van start met de bedoeling alle fietsenstallingen bij stations aan te passen aan de door Verkeer & Waterstaat geformuleerde kwaliteitsnormen.

In deze opdracht betrof het de stallingen bij de stations Ede-Wageningen, Alkmaar Noord, Amsterdam lelylaan, Hoorn centraal en Meppel. De fietsenstallingen dienen een uitstraling, kleur- en materiaalgebruik te hebben die past bij de locatie. Waarbij duurzaamheid en onderhoudbaarheid een belangrijke rol spelen. Dit leidde tot heel verschillende verschijningsvormen.